SICE 社団法人 計測自動制御学会
Top
新着情報
学会案内
入会案内
部門
支部
学会活動
学科行事
お知らせ
会誌・論文誌・出版物
リンク
支部・部門・委員会
関連学協会
横断型基幹連合
賛助会員
会員管理
その他
サイトマップ お問い合わせ
 リンク
 支部・部門・委員会
 

平成22年度SICE組織図


支部・部会・委員会

1.支  部

北海道支部 東北支部 中部支部 北陸支部
関西支部 中国支部 四国支部 九州支部

2.部  門

計 測 部 門 制 御 部 門
センシングフォーラム委員会 制御技術部会
温度計測部会 制御理論部会
力学量計測部会 プラントモデリング部会
リモートセンシング部会 先端航法誘導技術調査研究会
パターン計測部会 ディペンタブル制御系調査研究会
センシングフォトニクス部会 次世代制御技術調査研究会
先端電子計測部会 産業における適応学習制御調査研究会
ネットワークセンシングシステム部会 エネルギー・環境システム制御技術調査研究会
アンビエントセンシングヒュ-ジョン研究調査会  
システム・情報部門 システムインテグレーション(SI)部門
システム工学部会 メカトロニクスシステム部会
マンマシンシステム部会 自動化システム部会
知能工学部会 ロボティクス部会
生体・生理工学部会 福祉工学部会
自律分散システム部会 VR工学部会
ニューラルネットワーク部会 レスキュー工学部会
離散事象システム部会 ユニバーサルデザイン部会
イノベイティブコンピュ-ティングに関する調査研究会 相互作用と賢さ部会
組み込み制御システムのモデルベース・エンジニアリング手法調査研究会 共創システム部会
先端ナチュラルコンピューティングとその応用調査研究会 ロボット・セラピー部会
産業応用部門 安全回復システム部会
計装技術交流部会 バイオシステム部会
流体計測制御部会 RTシステムインテグレーション部会
計測・制御ネットワーク部会 ソフトマテリアル機能応用調査研究会
計測制御エンジニア会 医工融合システム部会
人工生命体システム部会
触覚部会
バイオミメティックマシン部会
モーションメディア調査研究会
空間知部会
環境とロボットとのインタラクションデザイン調査研究会
インテリジェントビークル調査研究会
大規模システム安全環境構築調査研究会

3.委 員 会

企画委員会
倫理委員会
学会賞委員会
論文集委員会
会誌編集委員会
産業論文委員会
英文論文集委員会
出版委員会
事業推進協議会
国際委員会
教育認定委員会
会員・広報委員会
学会連合推進委員会
IT・学会モデル委員会
SICEプロセス塾委員会
SICE技術史委員会
総務委員会
タスクフォース
将来ビジョン委員会
 
copyright © 2010 (社)計測自動制御学会